Comunica

Comunica és fresc, amb bona acidesa, fluid i equilibrat, d’entrada dolça i final salí. No és res més (i alhora ho és tot) que un quadre de la finca Fontanals-Baboixos, dels seus sòls de granit descompost i d’unes condicions climàtiques menys extremes en relació a la zona. És per això, que en el Comunica hi trobaràs un vi molt singular.

Germinal
La Pua
Comunica
Vinya Goretti
La Peluda